Skip to main content

Avís Legal i Política de Privacitat

1. Titularitat del portal web

Aquest lloc web pertany i és gestionat per TEAM OPEN 2012 S.L., amb NIF. B65724841 i domicili a la Carretera de la Roca a Cardedeu, BV5105, km 4,5 08430 La Roca del Vallès. Als efectes del que estableix la Llei de serveis de la societat de la informació, s’estableix com a contacte l’adreça info@golflaroca.com.

2. Objecte

Aquesta pàgina d’Avís Legal recull les condicions d’ús que regulen l’accés, la navegació i l’ús d’aquest web, així com les responsabilitats derivades de la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, si escau, puguin ser oferts, així com dels continguts que ho integren, i sense perjudici que el seu titular pugui establir condicions particulars que regulin la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis que, si escau, siguin oferts als Usuaris a través de la web. En tot cas, aquestes condicions particulars formaran part integrant del present Avís Legal. El simple accés a aquest lloc web, l’emplenament de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació, consultes, queixes, ofertes de contractació, i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors realitzats a través dels formularis i/o bústies electròniques existents a la web implicarà, per la seva banda, l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís legal i l’adquisició de la consideració d’usuari del web. En conseqüència, vostè. Ha de llegir atentament i conèixer el contingut del present Avís Legal.

3. Responsabilitats i limitacions

La informació continguda en aquesta web es proporciona a títol merament il·lustratiu, sense que sigui exhaustiva o clarament descriptiva de les característiques dels nostres serveis, ni pot formar part d’una oferta comercial ni donar lloc a reclamació per aquests conceptes. En aquest sentit, el titular no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que derivin de l’ús d’aquesta informació.

4. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els continguts del web estan protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual. Això afecta els textos, imatges, vídeos, animacions, disseny, organització i presentació, així com el conjunt que conformen, reservant-se el titular dels drets sobre aquests. En aquest sentit, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos en aquest web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit del titular dels drets a què correspongui. Així mateix, el logotip constitueix una marca registrada, i està prohibida la seva utilització al mercat sense permís del titular.

5. Política de privacitat

Les dades facilitades a través d’aquest lloc web, o a qualsevol de les adreces indicades, seran incloses en un fitxer propietat de Team Open 2012, S.L. i seran utilitzats per a la gestió de les relacions amb els seus clients reals o potencials.

Mitjançant l’enviament d’aquestes dades pels mitjans indicats anteriorment, l’Usuari dona el consentiment per al seu ús a les finalitats indicades. Quan sigui necessari que l’Usuari es registri o faciliti dades personals (com sol·licitar informació, adquirir productes, remetre consultes, queixes o sol·licituds de contractació, sol·licitar pressupostos), la recollida i el tractament de les vostres dades personals seran emmagatzemades i tractades d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, aplicant-los les mesures i requisits establerts per evitar-ne l’accés, la modificació i l’eliminació indeguda, sense que, fora dels casos legalment permesos, hagin de ser cedits a terceres persones o entitats sense el seu consentiment.

En qualsevol cas, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb aquestes dades, sol·licitant per escrit a les adreces indicades en aquesta web i acompanyant fotocòpia del DNI o document equivalent.

6. Ús de cookies

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar algunes activitats de l’usuari al lloc web.

Les cookies que instal·lem nosaltres, els nostres socis comercials o altres parts quan visites aquest lloc web no et reconeixen personalment com a individu ni fan malbé el dispositiu de cap manera; només reconeixen el navegador que utilitzes, et permeten accedir a diverses funcions importants del lloc web, mantenen segures àrees privades del lloc web, recorden les teves preferències, personalitzen el contingut del lloc web de manera que sigui més pertinent per a tu i ens permeten comptar el nombre de visites que rebem a cada pàgina i fer anàlisis estadístiques anònimes per millorar el nostre servei.